Risk Anlaizi

Risk Anlaizi

Risk Mühendisliği Hakkında

Sigorta sektörü için risk analizi; poliçede verilecek olan teminatlar açısından sigortaya konu varlıklara yönelik; tehlikelerin tanımlanması, risklerin tespit edilmesi ve bu risklerin önlenmesi, etkilerinin azaltılabilmesi için alınabilecek tedbirlerin belirlenmesini kapsayan bir süreçtir.

Risk analizi; konu hakkında deneyim ve eğitim sahibi, objektif yaklaşıma sahip risk mühendislerince ilgili tesisin tehlike riski yönünden teftişi ve raporlanması olarak ifade edilebilmektedir. Çalışma esnasında işletmenin üretim ve depolama süreçleri, proses güvenliği, elektrik ve mekanik tesisat, bina yapısı, çevresel riskler, yardımcı işletmeler ve yangın güvenlik önlemlerine yönelik detaylı bir inceleme gerçekleştirilmektedir.

Risk analizi sonrasında, üzerinde çalışılan tesiste tespit edilen risklerin neden sonuç ilişkisiyle anlatıldığı bir rapor oluşturulmaktadır. İşletmede olabilecek muhtelif hasar senaryoları ele alınmaktadır. Olası azami hasar, poliçe yapısına bağlı olarak hesaplanmaktadır. Tesisin sahip olduğu risklerin azaltılması için, işletmeye yönelik öneriler listesi, sigortalının da sigortacının da uzun vadede menfaatini gözetecek şekilde hazırlanarak rapor tamamlanmakta ve sigortalı bu hususta bilgilendirilmektedir.

Farklı disiplinlerdeki mühendislerimiz tarafından yıllardır değişik faaliyet kollarında gerçekleştirilen binlerce tesis ziyaretinden, incelenen birçok hasardan elde edilen tecrübe ve eğitimlerden gelen bilgi birikimini harmanlayarak oluşturduğumuz içerikleri sizler ile paylaşmaktan büyük mutluluk duymaktayız. Çünkü biliyoruz ki bilgi paylaştıkça çoğalan bir hazinedir.

Sektörel Riskler:

Sizi Arayalım

İletişim Formu